За мен

Завършва медицина в Плевен през 2001г.

Работи в ЦСМП-Плевен.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 А
35964833333
Работи с осигурител