За мен

​Роден е на 07.04.1961 г. Завършил е Френска езикова гимназия през 1980 г. През 1988 г. завършва Висш медицински университет - гр.София.

Роден е на 07.04.1961 г. Завършил е Френска езикова гимназия през 1980 г. През 1988 г. завършва Висш медицински университет - гр.София. Започва трудовата си кариера по разпределение в Хирургично отделение в районна болница гр. Разлог. От м.февруари 1990 г. работи в УСБАЛССЗ “Св. Екатерина” най напред като доброволен сътрудник, след това асистент (1991-1995 г.), главен асистент (1995-2007 г.). През 1993 г. придобива специалност по обща хирургия, а през 2000 г. със създаването на специалноста кардиохирургия. Защитава докторска работа на тема “Хирургично лечение на пациента с ИБС и фракция на изтласкване на лява камера по-малка или равна на 30%”. През 2007 г. придобива академчината длъжност Доцент по сърдечна хирургия към катедрата по сърдечно-съдова хирургия на база УСБАЛССЗ “Св. Екатерина”. През дългогодишната си кариера доц. Петков е специализирал в следните области: -хирургични лечения на вродена сърдечна малформация (ВСМ) – Philadelphia – William Norwood (June 1994); Bergamo, Italy – Parenzan (1998) -трансплантация на сърце/бял дроб както и имплантация на “изкуствени сърца” в едни от най-известните центрове в света – German Heart Center Berlin – prof Hetzer (1999-2000); Sulpizio Cardiovascular Center San Diego California USA; Cleveland Clinic USA -TAVI – Rouen – prof Alain Cribier (2008) -минимално инвазивно и видео асистирана хирургия на митрална клапа 2011 г. - German Heart Center Munchen. Доц. Петков е посещавал и изнасял презентации през годините и редица конгреси, симпозиуми и др. научни форми в България и чужбина (САЩ, Канада, Германия, Индия, Израел, Турция и др.). Въвел е за първи път в България: 1. Транскатетърно аортно клапно протезиране с достъпи: през върха на сърцето, през възходяща аорта, през а. субклавия. 2.Минимална инвазивна видео асистирана хирургия на митрална клапа. 3.Хирургично лечение на туморни тромби във вена кава инфериор ангажиращи сърцето и коремните органи. Това е една от най-големите серии операции от този вид в света. Извършил е над 4300 самостоятелно сърдечни операции в почти всички области на сърдечната хирургия. Участвал е като асистент над 7000 случая. Говори и ползва следните езици: Английски, френски, руски (италиански и немски в по-слаба степен). Доц. Д. Петков е избран за президент – елект на Българската асоциация по гръдна и сърдечна хирургия и в момента заема длъжността главен секретар на Дружество по кардиохирургия. Освен това е член на Европейския борд по гръдна и сърдечно-съдова хирургия (EBTCS).

Опит

1000, София, България, бул. П. Славейков 52А
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кардиохирургия
Социална медицина и здравен мениджмънт
Хирургия

Специалности

Кардиохирургия
Социална медицина и здравен мениджмънт
Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb