За мен

​Завършва медицина в Медицинска академия, София през 1984г. През 1993 г. придобива специалност по Вътрешни болести, а през 1996 г. – втора специалност по Кардиология.

Завършва медицина в Медицинска академия, София през 1984г. През 1993 г. придобива специалност по Вътрешни болести, а през 1996 г. – втора специалност по Кардиология. През 2007г. получава сертификат за експертно ниво по ехокардиография. Към настоящия момент е главен асистент към Кардиологична клиника, УНСБАЛ ,,Св. Екатерина”.

Сертифицирала в Бад Унхаузен , Германия; Визбаден, Германия.

Автор и съавтор на над 15 научни публикации.

Член е на Българското Кардиологично дружество и Дружеството по Ехокардиография.

Опит

1000, , България, бул. П. Славейков 52А
Платен прием
Работи с осигурител