За мен

Д-р Маринова завършва Стоматологичен Факултет гр. Пловдив 1994г. Притежава 20 години стаж по специалността.

Работи ортопедия, хирургия, терапия. Изработка на металокерамични коронки, пилей, онлей, частични/ цели протези, меки протези и др.