За мен

Казвам се Иван Тодоров. Имам специалност по акушерство и гинекология и работя по специалността 33 години. Участвам в редица курсове и конгреси в страната и чужбина с оглед прилагане на най-новите технологии и лечение.

- Висше образование–Медицинска академия–Висш медицински институт „ Иван П. Павлов „ гр. Пловдив 1980 год.

- Призната специалност по „ Акушерство и гинекология „ –Медицинска академия „ гр. София 1985г.

- От 1981 до 1985 год. работи като лекар ординатор към Клиника по Акушерство и гинекология Стара Загора.

- От 1985 до 1989 год. завежда кабинет по клинична генетика.

- От 1989 до 1997 год след конкурс работи като асистент и старши асистент по Акушерствои гинекология в МФ към Тракийскиq университет Стара Загора.

 - От 1997 год работи като главен асистент в Катедрата по Акушерство и гинекология към ТУ - МФ Стара Загора.


Член на:

1.Българското дружество по Акушерство и гинекология.

2.Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията.

3.Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве.

4.Член на международната асоциация по ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
359888937548
Работи с осигурител
д-р Иван Тодоров Тодоров създаде статус
2021
Благодаря за прекрасно написаната статия. Бихте ли добавили коментар за ролята на контраинсуларните хормони в патогенезата на макрозомията на плода.
д-р Иван Тодоров Тодоров създаде статус
2021
д-р Иван Тодоров Тодоров създаде статус
2014
babyvideozone.com