За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по очни болести.

Работи в отделение по очни болести при МБАЛ-Ловеч. 

Опит

5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27
35968667239
Работи с осигурител