За мен

Д-р Велина Янчева е част от екипа на Д-р Асен Келчев в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ от 2018г. През м. Май 2019 г придобива специалност Кардиохирургия.  В периода 2012 - 2018 г. работи в отделение по Кардиохирургия в Токуда Болница София и Аджибадем Сити Клиник Бургас. Д-р Янчева е завършила Медицински Университет София, випуск 2012.


Основни клинични интереси:

- Аортна, митрална и трикуспидална клапна хирургия

- Аортна хирургия - хирургия на аортния корен, възходяща аорта и дъга

- Минимално инвазивна аортна и митрална клапна хирургия

- Аорто-коронарен байпас с повече от един артериален графт

- Хирургично лечение на инфекциозен ендокардит

- ECMO и механична циркулаторна подкрепа 


Курсове и обучения:

Aortic Valve Repair Summit, Brussels, Belgium
Introduction to Aortic Surgery, EACTS Academy, Windsor, UK
Fundamentals of Cardiac Surgery II, EACTS Academy, Windsor, UK
Radial Artery in coronary surgery, KBC Zagreb, Croatia
ECMO, KBC Zagreb, Croatia
Член е на:

- Българско Дружество по Кардиохирургия

- Българска Асоциация по Сърдечно-Съдова и Гръдна Хирургия

- European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)

- Cardiothoracic surgery network


Владее английски, немски и руски език.

 

Опит

Кардиохирург
1407, София, България, ул. Околовръстен път 127
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)