За мен

Анестезиология и реанимация

Завършил МУ - гр. София

Специализация - МУ -гр.Варна

Опит

8000, Бургас, България, ул. Ст. Стамболов № 73
Платен прием
Работи с осигурител