За мен

Анестезиология и реанимация

Завършил МУ - гр. София

Специализация - МУ -гр.Варна