За мен

специалист по "Анестезиология и интензивно лечение"

Завършила е МУ - гр.София

Има специалност "Анестезиология и интензивно лечение"

Работила 10 години в МБАЛ Бургас

От 2007 до 2010 работи в „Токуда”

От март 2011 г. е в отделението по анестезия и интензивно лечение в кардиоцентър „Понтика”.

Опит

8000, Бургас, България, ул. Ст. Стамболов № 73
Платен прием
Работи с осигурител