За мен

началник отделение "Образна диагностика" - Кардио център Понтика

Завършил МУ - гр.София

Специалности – Хуманни лекари и Образна диагностика.

Дълги години завежда отделение по рентгенология в МБАЛ-Бургас

Оперира модерния 64 Слайсов мултидетекторен компютърен томограф от самото откриване на Кардио център Понтика през 2011г.