За мен

Специалности: Анестезиология и реанимация и здравен мениджмънт

Завършил е МУ - гр.София

Специалности: Анестезиология и реанимация и здравен мениджмънт