За мен

Специалности: Анестезиология и реанимация и здравен мениджмънт

Завършил е МУ - гр.София

Специалности: Анестезиология и реанимация и здравен мениджмънт

Опит

8000, Бургас, България, ул. Ст. Стамболов № 73
Платен прием
Работи с осигурител