За мен

Завършил МУ-Плевен, специалист по анестезиология и реанимация.

Работи в отделение по Анестезиология и реанимация в "МБАЛ Св.Панталеймон-Плевен". Участник в шест мисии в Афганистан, в Испанска болница. 

Опит

5800, Плевен, България, ул. Трите бора 24
35964872020
Работи с осигурител