За мен

Завършил МУ-Плевен, специалист по анестезиология и реанимация.

Работи в отделение по Анестезиология и реанимация в "МБАЛ Св.Панталеймон-Плевен". Участник в шест мисии в Афганистан, в Испанска болница.