За мен

Завършила МУ-Плевен, специализант по педиатрия. Докторант по дерматология.

Работи в Клиника по детски болести и Клиника по дерматология и венерология при УМБАЛ- Плевен. 

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886696
Платен прием