За мен

Завършила МУ-Плевен, специализант по педиатрия. Докторант по дерматология.

Работи в Клиника по детски болести и Клиника по дерматология и венерология при УМБАЛ- Плевен.