За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по дерматология и венерология.

Работи в Клиника по дерматология и венерология при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен.