За мен

Завършила МУ-София. Специализация в Клиника по кожни и венерически болести 2014-2018 година в УМБАЛ "Александровска".

Главен лекар в Дермал&Лейз център.

Опит

1000, София, България, Бул. Арсеналски 2
0899953225 0888066651
Прием само след запазен час
Платен прием

Образование

Кожни и венерически болести

Специалности

Кожни и венерически болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb