Последователи
д-р Емил Пешев
д-р Лидия  Бакалова
Кристина Стоянова
Кристина Стоянова
Студент по медицина