За мен

Д-р Дурова е личен лекар от 2000 г.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. Специалност по детски болести придобива през 1990 г.

Преди да започне работа като личен лекар в ДКЦ "Св. Георги", практикува като педиатър в детска поликлиника към МБАЛ "Св. Мина" в Пловдив. 

От 1982 г. до 1991 г. е на работа в детско поликлинично отделение в МБАЛ-Кърджали.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 15 а
Дни за консултация

Понеделник

13:30 - 18:00

Сряда

13:30 - 18:00

Петък

13:30 - 18:00

Вторник

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител