За мен

Специалист - Физикална и рехабилитационна медицина

Специалист - Физикална и рехабилитационна медицина

Опит

8000, Бургас, България, ул. Хан Крум 28
Платен прием
Работи с осигурител
8000, Бургас, България, бул. Демокрация 94
Дни за консултация

Понеделник

14:30 - 18:00

Сряда

14:30 - 18:00

Вторник

08:00 - 11:30

Четвъртък

08:00 - 11:30

Петък

08:00 - 11:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb