За мен

Д-р Кръстева е завеждащ на клиничната лаборатория в ДКЦ "Св. Георги" в Пловдив.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. Специалност придобива през 2002 г. 

В ДКЦ "Св. Георги" в Пловдив е на работа от 2012 г. Дотогава е била в ДКЦ-3, а преди това е управител на частна клинична лаборатория в Пловдив. 

Изкарала е редица следдипломни квалификации и специализации. Защитила е магистратура по здравен мениджмънт.