За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по очни болести.

Работи в отделение по очни болести при МБАЛ-Ловеч. 

Опит

5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27
35968667343
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Работи с осигурител