За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по очни болести.

Работи в отделение по очни болести при МБАЛ-Ловеч.