За мен

Завършила медицина в МУ-Плевен.

Специализира белодробни болести в МБАЛ-Ловеч.