За мен

Завършила медицина в МУ-Плевен.

Специализира белодробни болести в МБАЛ-Ловеч. 

Опит

5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27
35968667389
Платен прием