За мен

Управител на МБАЛ"Д-р Маджуров" и МЦ"Д-р Маджуров"

Завършва медицина в Медицински Университет – град София през 2002г.

Придобива специалност „Хирургия” през 2009г. в Медицински Университет – София. 

Професионална квалификация по „ Здравен мениджмънт” – Стопанска Академия „Д. Ценов” град Свищов – през 2007г. Провежда индивидуално обучение по „Абдоминална ехография”.

Опит

8000, Бургас, България, жк Зорница с/у бл.15
Платен прием
Работи с осигурител