За мен

специалност „Анестезиология и интензивно лечение”

Завършва медицина във ВМИ – София през 1982г.

Придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение”эпрез1995г. във ВМИ –София.