За мен

Проф. д-р Димитър Димитраков е консултант по нефрология и вътрешни болести в МБАЛ "Пловдив".

Завършва медицина в Пловдив. Специалност по вътрешни болести взема през 1972 г., а от 1977 г. има специалност по нефрология.

Той е основател на катедрата по клиниката по нефрология в Университетска болница "Св. Георги" в Пловдив през 1974 г. и е неин ръководител в продължение на четвърт век. Създател е на втората катедра по вътрешни болести.

В продължение на 10 г. е зам.-ректор на Медицинския университет в Пловдив, преди това 2 мандата е декан на Медицинския факултет. Бил е член на ВААК 12 г. в София.

През 2006 г. е обявен за най-добър лекар в света заради големия принос в клиничната генетика на бъбречната поликистоза. 

През 2009 г. е удостоен с наградата на името на проф. Константин Чилов като виден интернист и 

за научен принос и заслуги в лечението на вътрешните болести-

Опит

4000, Пловдив, България, бул. България 234
Дни за консултация

Вторник

11:00 - 13:00

Четвъртък

11:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител
4000, Пловдив, България, бул. България 234
Дни за консултация

Вторник

10:00 - 11:00

Четвъртък

10:00 - 11:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Нефрология

Специалности

Нефрология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb