За мен

специалност - Ушно-носно-гърлени болести

Завършва медицина във ВМИ – Пловдив през 1981г. 

Придобива специалност по Ушно-носно-гърлени болести през 1984 г.; специалност онкология 2001г квалификационни курсове: ”Аудиология”. С опит в лечението на онкологичните заболявания на уши- нос- гърло