За мен

Началник отделение по педиатрия към клиника по детски болести и детска кардиология към НКБ.

Началник отделение по педиатрия към клиника по детски болести и детска кардиология към НКБ.

Опит

1000, София, България, ул. Коньовица 65
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. Коньовица 65
Платен прием

Образование

Детска пневмология и фтизиатрия
Детска пневмология и фтизиатрия
Педиатрия

Специалности

Детска пневмология и фтизиатрия
Педиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb