За мен

НАЧАЛНИК Отделение“ Ушно-носно-гърлени болести“

Завършва медицина във ВМИ – Плевен през 1996г.

Придобива специалност по Ушно-носно-гърлени болести през 2007 г. Индивидуално обучение „Ендоскопия”, квалификационни курсове: ”Аудиология”, ”Отоневрология”, ”Корективна ринопластика”, ”Трудна интубация”, ”Покриване на дефекти с тъкани по съседство”, ”Микроларингохирургия”.