За мен

НАЧАЛНИК Отделение“ Ушно-носно-гърлени болести“

Завършва медицина във ВМИ – Плевен през 1996г.

Придобива специалност по Ушно-носно-гърлени болести през 2007 г. Индивидуално обучение „Ендоскопия”, квалификационни курсове: ”Аудиология”, ”Отоневрология”, ”Корективна ринопластика”, ”Трудна интубация”, ”Покриване на дефекти с тъкани по съседство”, ”Микроларингохирургия”.

Опит

8000, Бургас, България, жк Зорница с/у бл.15
Платен прием
Работи с осигурител
8000, Бургас, България, ж.к. Зорница, срещу бл.15
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ушно-носно-гърлени болести

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb