За мен

„Детски болести”.

Завършва медицина във Медицински университет – Варна през 1998г.

Специализира „Детски болести”.