За мен

Началник Отделение анестезиология и интензивно лечение

Завършва медицина във ВМИ – Варна през1981г. 

Придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение”през1985г. във ВМИ –Варна.