За мен

Д-р Димова има повече от 20 години опит като специалист по образна диагностика.

  • Извършва конвенционални рентгенографии, ехографии, компютърни томографии, остеодензитометрии (DXA)
  • Работила е в Катедрата по образна диагностика към УМБАЛ Св.Георги до 2007, а след това в ДКЦ Св.Георги