За мен

Началник клиника по нервни болести в УМБАЛ Царица Йоана - ИСУЛ

Образование:1974 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия, СофияСпециализации:1980 г. – специалност по „Нервни болести”

специализация в Германия: Хале и Лайпциг – 1984 г., Бон – 1989 г., Тюбинген – 1996 г.

Регистрация:Български лекарски съюз – Медицински университет, СофияПрофесионално развитие:1977–1980 г. - редовен аспирант към НИНПН, Катедра по неврология, МА, София

1980–1993 г. - асистент, ст. асистент, гл. асистент и главен административен асистент в неврологична клиника, Катедра по неврология, Александровска болница

1993 г. - доцент в неврологична клиника, МБАЛ „Ц. Йоанна”

2001–2003 г. - зам.-директор по научната и учебна дейност, УМБАЛ „Ц. Йоанна”

1999–2010 г. - завеждащ общо неврологично отделение, Клиника по нервни болести - УМБАЛ „Ц. Йоанна - ИСУЛ”

2010 г. - началник на клиника по нервни болести, УМБАЛ „Ц. Йоанна - ИСУЛ”

2010 г. - професор по неврология, Катедра по неврология при Медицински факултет, МУ - София

Членство:
  • Българско дружество по неврология
  • EFNS
  • WFN
  • Финансов секретар на Българско дружество по неврология
  • Финансов секретар на списание „Българска неврология”
Участие в научни форуми и публикации:Реални научни публикации, участия в ръководства по неврология и колективни монографии – 148

Дисертационен труд за присъждане на научната степен КМН -1980 г.

Дисертационен труд за научна степен доктор на медицинските науки:„Неврологични усложнения при системни заболявания” – 2008 г.

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Платен прием
Работи с осигурител
проф. Марин Даскалов дм, дмн създаде публикация
2013
Полиневрити и полиневропатии
Полиневрити и полиневропатии

- Проф. Даскалов, как бихте дефинирали медицинския термин „полиневрити и полиневропатии”? - Поли...

Публикации

Полиневрити и полиневропатии
Полиневрити и полиневропатии
Публикация