За мен

Д-р Видев работи в Спешно отделение на МБАЛ "Асеновград" от 4 години.

  • Преди това е работил 28 години в Бърза помощ
д-р Румен Видев създаде публикация
2014
Сегашният модел на спешна помощ е най-удачен
Сегашният модел на спешна помощ е най-удачен

Първата беше от 80-тте години до 1994г. Спешната помощ се зачисляваше към болниците. При нея всяк...

Публикации

Сегашният модел на спешна помощ е най-удачен
Сегашният модел на спешна помощ е най-удачен
Публикация