За мен

Д-р Низамова е специализант по клинична токсикология към УМБАЛ "Св.Георги" Пловдив

  • Специалист по вътрешни болести от 2009г.
  • Работи в МБАЛ Асеновград от 2011г.

Опит

4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28
Работи по график
Работи с осигурител