За мен

специалност „Хирургия”

Завършва медицина във ВМИ – Пловдив през 1996г.

Придобива специалност по „Хирургия” през 2004 година в Медицински Университет – Варна. Индивидуално обучение по ”Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия”.

Опит

8000, Бургас, България, жк Зорница с/у бл.15
Платен прием
Работи с осигурител