За мен

специалност „Анестезиология и интензивно лечение”

Завършва медицина във ВМИ –Плевен. 

Придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение”през 2007г. във ВМИ – Плевен.