За мен

специалност „Анестезиология и интензивно лечение”

Завършва медицина във ВМИ –Плевен. 

Придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение”през 2007г. във ВМИ – Плевен.

Опит

8000, Бургас, България, жк Зорница с/у бл.15
Платен прием
Работи с осигурител