За мен

Секретар на Българска асоциация по ултразвук в медицината -1998-2007 г.; Член на Европейска федерация по ултразвук в медицината; Член на Българско дружество по гастроентерология

Образование, специализации:

  • 1982 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия, София
  • 1988 г. - специалност по „Вътрешни болести”
  • 1990 г. - специалност по „Гастроентерология”

Професионално развитие:

  • 1982 - 1983 г. - Отделение по вътрешни болести, Окръжна болница, Благоевград
  • 1983 - 2007 г. - главен асистент, Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, Медицински университет, София

Тесни практически, научни интереси и умения: гастродуоденалната патология - проучвания в областта на инфекцията с H . pylori ; ендоскопска ехография; жлъчно-чернодробна и панкреасна патология - портална хипертония - проучвания с Доплер ехография и ендоскопска ехография; контрастна ехография на огнищни лезии в черния дроб; диагностика и лечение на кистични и солидни лезии в черния дроб и панкреаса - вкл. ПАИР на ехинококови кости, PEI и RFA на първични и вторични чернодробни тумори, пункции и дренажно лечение на чернодробни абсце c и и панкреасни псевкокисти и изливи.

Владеене и рутинно приложение на абдоминална, доплер, ендоскопска, лапароскопска и интраоперативна ехография, извършване на интервенционални процедури под ехографски контрол - пункции, дренажи, етанолови инжекции, радиофреквентна аблация; пункционна чернодробна биопсия

Публикации и участия в научни форуми:

  • 64 научни публикации в български и международни списания
  • 43 участия в български и международни научни форуми

Преподавателска дейност: Практическо обучени на студенти по гастроентерология. Лекции и практическо обучение на лекари специализанти по гастроентерология и абдоминална ехография

Членства: Секретар на Българска асоциация по ултразвук в медицината -1998-2007 г.; Член на Европейска федерация по ултразвук в медицината; Член на Българско дружество по гастроентерология

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 16:00

Вторник

08:00 - 16:00

Сряда

08:00 - 16:00

Четвъртък

08:00 - 16:00

Петък

08:00 - 16:00

Платен прием
Работи с осигурител