За мен

Специалност: Детски болести и втора специалност: Детска имунология

Завършила Медицинска академия - София. Специалист детски болести. Повече от 30 г. стаж по специалността, с богат опит в болничната и доболничната помощ в България и чужбина. Втора специалност детска имунология. Работи с НЗОК

Опит

1000, София, България, бул. Гоце Делчев 31, бл. 76
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 20:00

Сряда

08:00 - 20:00

Платен прием
Работи с осигурител