За мен

Специалност: Детски болести и втора специалност: Детска имунология

Завършила Медицинска академия - София. Специалист детски болести. Повече от 30 г. стаж по специалността, с богат опит в болничната и доболничната помощ в България и чужбина. Втора специалност детска имунология. Работи с НЗОК