За мен

Имам клинични и научни интереси и специфични професионални умения към болести на тънкото черво, абдоминална ехография и други.

Образование:

 • 1979 – Медицинска академия, София


Специализации:

 • 1985 – специалност „Вътрешни болести”
 • 1988 – специалност "Гастроентерология и диететика”
 • 1990 – Чехия – Карлови Университет, Медицински факултет


Регистрация:

 • Български лекарски съюз – Медицински университет, София


Професионално развитие и научни звания:

 • 2010 - Придобита научна и образователна степен “Доктор”
 • 1979-1981 – ординатор - терапевт във Вътрешно отделение, Районна болница, гр. Гоце Делчев
 • 1981 - асистент в Клиника по гастроентерология, УМБАЛ “Царица Йоанна”
 • 1985 - старши асистент
 • 1988 – главен асистент
 • 2012 - доцент

Клинични и научни интереси и специфични професионални умения:

 • Болести на тънкото и дебелото черво – глутенова ентеропатия; синдром на малабсорбция; тънкочревна дисбиоза и бактериален свръхрастеж; дизахаридазни ентеропатии; имунни дефицити; интестинален пермеабилитет; възпалителни чревни заболявания; болест на Крон и улцерозен колит; тумори, функционални заболявания
 • Абдоминална ехография, Фибросигмоидоскопия, Водороден дихателен тест за доказване на чревни мотилитетни нарушения, дисбиоза/тънкочревен бактериален свръхрастеж и лактазен дефицит

Членство:

 • Българско дружество по гастроентерология
 • Български клон на Европейската организация за болест на Крон и улцерозен колит
 • International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO)
 • European Crohn&Colitis Organisation (ECCO)

Участие в научни форуми и публикации:

 • Участия в национални, европейски и световни конгреси: над 90
 • Научни трудове в български и чуждестранни списания и сборници: над 70

Опит

Работи
1000, София, България, ул. Бяло море 8
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 16:00

Вторник

08:00 - 16:00

Сряда

08:00 - 16:00

Четвъртък

08:00 - 16:00

Петък

08:00 - 16:00

Платен прием

Образование

Гастроентерология
Вътрешни болести
Хранене и диететика

Специалности

Гастроентерология
Вътрешни болести
Хранене и диететика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb