За мен

Гл. асистент в клиниката по гастроентерология в УМБАЛ Царица Йоана - ИСУЛ

Образование, специализации:

 • 1991 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия
 • специалност по „Вътрешни болести”
 • специалност по „Гастроентерология”
 • Други специализации: курс по гастроентерология, Холандия

Професионално развитие:

 • 1992 г. - ординатор, Отделение по вътрешни болести, Транспортна болница, София,
 • 1993 г. - асистент, Научен институт по гастроентерология, УБ „Ц.Йоанна”
 • Преподавателска дейност - студентско обучение, следдипломна квалификация и индивидуални курсове

Тесни практически, научни интереси: патология на панкреаса и черния дроб


Публикации и участия в научни форуми:

 • 13 научни публикации в български списания, 2 - в чуждоезични
 • Участие във всички национални конгреси по гастроентерология през последните 13 години, в много европейски и международни конференции и конгреси по гастроентерология, онкология, хранене, ехография

Членства:

 • Български гастроентерологичен клуб
 • Български гастро-хирургичен клуб

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Платен прием
Работи с осигурител