Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

За мен

Началник клиника по гастроентерология в УМБАЛ Царица Йоана - ИСУЛ

Професионален стаж _________________________ Дати ( от-до ) От 1984 и понастоящем Име и адрес на работодателя УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” , Медицински факултет, Медицински университет-София Вид на дейността или сферата на работа Лекар- специалист и преподавател в Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология Заемана длъжност Асистент (1984-1989), старши асистент (1989-1990), главен асистент (1990-1996), Началник отделение - доцент (от 1996 и понастоящем), Клиника по гастроентерология; Заместник директор по медицинската дейност (от 2006 и понастоящем), професор - 2012 г. Основни дейности и отговорности Клинична - в областта на гастроентерологията, гастро-интестиналната ендоскопия и вътрешните болести ( диагностична, лечебна и експертна; преподавателска и научно-изследователска; и административно-управленческа) _________________________ Дати ( от-до ) 1983-1984 Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

Заемана длъжност

Александровска болница, Медицинска a кадемия, София

Лекар в Централна консултативна поликлиника

Ординатор – ендоскопист

_________________________ Дати ( от-до ) 1980-1982 Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

Районна болница – Дупница

Лекар в Отделение по вътрешни болести

_________________________ Образование и обучение _________________________ Дати ( от-до ) 1986-1991 Име и вид на обучаващата или образователната организация Медицински университет (Медицинска Академия) – София Основни предмети / застъпени професионални умения Гастроентерология, диететика (1991) _________________________ Дати (от-до) 1979-1986 Име и вид на обучаващата или образователната организация Медицински университет (Медицинска Академия) – София Основни предмети/застъпени професионални умения Вътрешни болести _________________________ Дати (от-до) 1973-1979 Име и вид на обучаващата или образователната организация Медицински факултет, Медицински университет (Медицинска Академия) – София Основни предмети/застъпени професионални умения Медицина (1979) _________________________ Научни степени и звания _________________________ 2012 - Професор по гастроентерология _________________________ 1996 - Доцент _________________________ 1990 - Д.м. (к.м.н.), дисертация на тема: “Ендоскопско лечение на обструкциите на жлъчните пътища” _________________________ Публикации Над 130 оригинални статии на български и английски език, съавторство в книги и учебници _________________________ Сфера на научни интереси Гастроинтестинална диагностична и терапевтична ендоскопия, пептични заболявания, инфекция с Helicobacter pylori; тумори и други заболявания на храносмилателната система _________________________ Членство в научни организации
  • БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ И АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ – ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО - КАСИЕР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯ ПО ЕНДОСКОПИЯ
  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ХИРУРЗИ И ГАСТРОЕНТЕРОЛОЗИ
  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
  • СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
  • СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ХРАНОПРОВОДА (OESO)
  • ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ
  • ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧЕРЕН ДРОБ
  • СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
_________________________ Други членства
  • РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ НА НАУЧНОТО СПИСАНИЕ „БЪЛГАРСКА ХЕПАТО-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ"
  • Местната комисия по етика към УМБАЛ "Царица Йоанна" ИСУЛ, София – председател
_________________________ Професионални отличия Медик на годината 1994

Опит

1000, София, ул. Бяло море 8
Платен прием

Образование

Гастроентерология
Вътрешни болести

Специалности

Гастроентерология
Вътрешни болести

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели