За мен

инванзивен кардиолог

Завършва висше образование в Медицински университет - гр. Варна през 2001 г.

Има придобита специалност „Кардиология“ през 2012г. след специализация в УМБАЛ „Света Марина“ Варна.
Придобит сертификат за квалификация по „Инвзивна кардиология“ през 2013г.
Професионален стаж:
- 2001 -2003г. Отделение по педиатрия на МБАЛ „Иван Селимински“ - гр.Сливен
- 2003 -2004г. Клиника по Вътрешни болести на УМБАЛ „Света Марина“ – гр. Варна
- 2004 -2013г. Клиника по Инвазивна Кардиология на УМБАЛ „Света Марина“ – гр. Варна
Работи ехокардиография, Холтер – ЕКГ, стрес тестове. От 2006г. работи активно в областта на инвазивната кардиология, а през последните години има опит и в областта на реналната и каротидната ангиопластика. През 2008 г. въвежда за пръв път във Варна и Източна България използването на компютърен томограф за диагностика на коронарните артерии.

Има 10-годишен преподавателски стаж. От 2003г. е университетски преподавател по вътрешни болести, а от 2007г. до 2013г. е преподавател по кардиология. За този период има участие в редица специализирани курсове и конгреси в страната и различни европейски страни в областта на общата и инвазивната кардиология и компютър-томографската диагностика на сърцето. Има над 10 научни публикации.

Член на дружеството по инвазивна кардиология в България.

Опит

8000, Бургас, България, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 16:00

Вторник

08:00 - 16:00

Четвъртък

08:00 - 16:00

Петък

08:00 - 16:00

Сряда

13:00 - 16:00

Платен прием
Работи с осигурител