За мен

Насоченост в областта на детска ортопедия и травматология, органосъхраняващи операции на тазобедрената става, хирургия на ходило и коляно. Специализации в Берн, Швейцария; Залцбург, Австрия и Мюнхен, Германия.

*

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. Георги Измирлиев 8
каб. 214
Дни за консултация

Вторник

14:00 - 18:00

Четвъртък

14:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb