Последователи
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
г-ца Елена Николова
г-ца Елена Николова
Студент по медицина
д-р Катя Илиева
д-р Людмила Крумова Костова
проф. Пламен Кинов, дм
проф. Пламен Кинов, дм
Ортопедия и травматология
д-р Кремена Маврова