За мен

Общопрактикуващ лекар

Завършил МУ - гр.Варна

 Има придобита специалност по "Вътрешни болести" - МУ, гр.София