За мен

Общопрактикуващ лекар

Завършил МУ - гр.Варна

 Има придобита специалност по "Вътрешни болести" - МУ, гр.София

Опит

8000, Бургас, България, ул. Иван Вазов 5
Дни за консултация

Четни дни

14:00 - 16:00

Нечетни дни

08:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител