За мен

 Специалност "Кардиология"
 

Завършил медицина в МУ - гр.Пловдив.

Работил в кардиологичното отделение на МБАЛ„Св. Панталеймон"- гр.Ямбол и като ординатор в интензивно-кардиологично отделение на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” - гр.Стара Загора и УМБАЛ Бургас АД