За мен

специалист кардиология

Завършил МУ - гр.Плевен

Придобива специалности в МУ - гр.София