За мен

Д-р Мартин Бърнев се дипломира в Медицинския университет-Варна със степен "магистър" през 1995 г. От 2013 г. е част от екипа на Сити Клиник Медицински център Брегалница. 

Д-р Мартин Бърнев е завършил ІІ Математическа гимназия във Варна. През 1995 г. се дипломира в Медицинския университет-Варна със степен "магистър". Две години работи като лекар във ВМБ-Варна, а от 2002 г. преподава като асистент по УНС по Спешна хирургия в Медицинския университет във Варна.

През 2004 г. придобива специалност "Ортопедия и травматология". От 2010 г. е главен асистент към катедра по ортопедия и травматология към МУ- Варна, МБАЛ ”Св. Анна". Две години по-късно защитава успешно дисертационния си труд ,,Лечение наруптурите на Ахилесовото сухожилие с модифициран перкутанен шев” и придобива образователната и научна степен  "доктор" по научна специалност "Ортопедия и травматология".

От 2013 г. е част от екипа на Сити Клиник Медицински център Брегалница.

Работи и по здравна каса.

Опит

9000, Варна, България, ул. Брегалница 1
35970033900
Диагностика и лечение на ортопедични заболявания
Дни за консултация

Вторник

14:30 - 16:30

Четвъртък

14:30 - 16:30

Платен прием
Работи с осигурител