За мен

Завършила МУ-Плевен през 2012г. След спечелен конкурс през 2013г започва като редовен докторант към Катедра по дерматология и венерлогия - МУ София. През 2016г след спечелен конкурс е назначена за асистент към Катедрата по дерматология и венерология на МУ-София. През 2018г. придобива специалност по Кожни и венерически болести. 
 

 

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Платен прием

Образование

Кожни и венерически болести
Дерматология и венерология

Специалности

Кожни и венерически болести
Дерматология и венерология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb